พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562

20190405_10283520190405_09391220190405_09264720190405_09415920190405_09385320190405_09534720190405_095546(0)บัณฑิตน้อย62_๑๙๐๔๐๕_0043บัณฑิตน้อย62_๑๙๐๔๐๕_0018บัณฑิตน้อย62_๑๙๐๔๐๕_0010บัณฑิตน้อย62_๑๙๐๔๐๕_0048บัณฑิตน้อย62_๑๙๐๔๐๕_0077วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561  ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธี

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนต่อในระดับสูงต่อไปในอนาคต

2.เพื่อให้เด็กให้ความสำคัญต่อการศึกษา

3.เพื่อให้เด็กที่จบการศึกษามีความภาคภูมิใจในการเรียนและสถานศึกษาที่จบมา

4.เพื่อพัฒนาคุณลักษณะทางจิตวิทยา เพิ่มแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

5.เพื่อให้เด็กมีความมานะพยายามและจะได้เป็นพลังต่อไปในอนาคต

โครงการบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงานพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวของประธานพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียนจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 คลิกดาวน์โหลด

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน