โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

20190329_16011620190328_12534520190328_125331(0)20190328_125509(0)20190328_12342620190328_124708(0)20190328_12515520190328_12304720190329_094939(0)20190329_135219DSC_0230DSC_023920190329_09132820190329_092114DSC_0311DSC_0346วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์  บ้านโนนธาตุ  หมู่ที่ 9  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีเป้าหมายคือ  คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เด็ก  เยาวชน  ประชาชนทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที่เข้มแข็งและห่างไกลยาเสพติด

2.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั่วไปกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

3.ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย

4.สร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตำบลโนนธาตุ โดยปราศจาคปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนตลอดไป

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด 

ใบสมัครในการส่งทีมฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เปตอง อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เปตอง อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด 

คำกล่าวประธานในพิธีปิดผลการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ผลการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.โนนธาตุ 28-29 มีนาคม 2562 คลิกดาวน์โหลดชมคลิปทั้งหมดคลิก 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน