การดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

123456789131012วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 14.20 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณทุ่งนาทางทิศตะวันตก บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและนำรถดับเพลิงออกทำการดับเพลิงจุดที่ได้รับแจ้ง  พบว่าเพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็วเป็นบริเวณกว้าง  เนื่องจากอากาศแห้งและมีลมกรรโชกแรง ลุกลามไปยังเล้าไก่ของ นางสมควร ปานา ได้รับความเสียหาย จนกระทั่งเวลา 16.30 น.จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ 1.นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  2.จ่าเอกสฤษดิ์ แก้วนอก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  3.นายสมพงศ์  สุจิตร พนักงานขับรถ  4.นายประเสริฐ เลิศภักดี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

88567075669156695วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562  เวลา 11.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย  นายสันต์ กัปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมคณะ ได้มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยกรณีเหตุอัคคีภัย แก่ นางสมควร ปานา  บ้านเลขที่ 75/1 หมู่ที่ 4 บ้านสำราญ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย

12456863วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้นำรถดับเพลิงทำการดับเพลิงเหตุเพลิงไหม้บ้านดอนข้าวโพด บ้านเลขที่ 34 ตำบลหันโจด นางพิมใจ แก่นแก้ว และบ้านเลขที่ 35 นายทองดี พลรักษา รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ 1.จ่าเอกสฤษดิ์ แก้วนอก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  2.นายประเสริฐ เลิศภักดี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  3.นายนัฐวุฒิ ภิรมกิจ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ

12345689วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ใกล้หนองประปาและขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว  เนื่องจากลมกรรโชกแรง  ลุกลามไปยังพื้นที่ของบ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2  และบ้านตะคร้อ ตำบลหันโจด  หลังได้รับแจ้ง ได้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุญาตนำรถดับเพลิงออกทำการดับเพลิงเหตุเพลิง ณ จุดที่ได้รับแจ้ง และสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้

รายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้

1.นายอนวัช  เพ็ชรวิเศษ   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.นายสมพงศ์  สุจิตร   พนักงานขับรถ (ดับเพลิง)

3.ประเสริฐ  เลิศภักดี   เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

4.นายสมลือ  ก่อชัย  เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ

5.นายศรัณย์   เพ็ชรวิเศษ   เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ

6.นายทองกาล   พรมประเสริฐ  เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ

7.นายปิติศักดิ์   พิมพาต  เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ

8.นายสุวรรณ  ประทุมสาย  และชาวบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 และบ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2

รูปภาพ1

วิธีรับมือ-ป้องกัน ไฟป่า-หมอกควัน ช่วงฤดูร้อน

(!)หมอกควัน
-หลีกเลี่ยงการเผาในที่โล่งแจ้ง
-หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
-สวมหน้ากากอนามัย
-ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด
-ขับรถด้วยความระมัดระวัง

(!)ไฟป่า
-กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง
-หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟ
-ทำแนวคันดินหรือขุดร่องดิน
-ป้องกันไฟลุกลามในพื้นที่ใกล้เคียง

“ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย”
โทรศัพท์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ 0-4345-6203 มือถือ 06-3016-2141

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน