การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่

75220180907 #3_๑๙๐๒๐๗_0093420180907 #3_๑๙๐๒๐๗_0101320180907 #3_๑๙๐๒๐๗_00981หันโจดครับ_๑๙๐๒๐๗_00752หันโจดครับ_๑๙๐๒๐๗_00903หันโจดครับ_๑๙๐๒๐๗_00754หันโจดครับ_๑๙๐๒๐๗_00901บ้านชาด-บ้านสว่าง_๑๙๐๒๐๗_03352บ้านชาด-บ้านสว่าง_๑๙๐๒๐๗_03193บ้านชาด-บ้านสว่าง_๑๙๐๒๐๗_02974บ้านชาด-บ้านสว่าง_๑๙๐๒๐๗_03012ลดฝุ่นละออง_๑๙๐๒๐๗_04571ลดฝุ่นละออง_๑๙๐๒๐๗_04863ลดฝุ่นละออง_๑๙๐๒๐๗_04534ลดฝุ่นละออง_๑๙๐๒๐๗_0449วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยในขณะนี้ ได้เกิดสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร รวมถึงจังหวัดสมุทรสงคราม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการและเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการ ร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิดตรงร่วมกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น   ตามแนวทางดังกล่าว  โดยดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง/มลพิษ จำนวน 3 จุด ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่รวมดำเนินการมา ณ โอกาสนี้

จุดที่ดำเนินการ

1.ถนนสายบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ ถึง บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 ตำบลหันโจด

2.ถนนสายบ้านชาด หมู่ที่ 10 ถึง บ้านสว่าง หมู่ที่ 3

3.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

เจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่

1.จ่าเอกสฤษดิ์   แก้วนอก         เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.นายสมพงศ์    สุจิตร              พนักงานขับรถ (ดับเพลิง)

3.นายประเสริฐ   เลิศภักดี         เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน