การดับเพลิง หมู่ที่ 3,6,2

131234589111216151417197วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.20 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณริมถนนทางไปโคกหินแร่ บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและนำรถดับเพลิงออกทำการดับเพลิงจุดที่ได้รับแจ้ง  พบว่าเพลิงได้ลุกลามอย่างรวดเร็วเป็นบริเวณกว้าง  เนื่องจากอากาศแห้งและมีลมกรรโชกแรง ลุกลามไปยังพื้นที่ของ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 และพื้นที่ของ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 บางส่วน  สำหรับสาเหตุคาดว่าเกิดจากการทิ้งก้นบุหรี่ของผู้ที่สัญจรไปมา

ต่อมา เวลา 13.04 น.ได้รับแจ้งจากนางกว้าง แพงศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (หมู่ที่ 2) ว่าได้เกิดเพลิงไหม้ที่บริเวณทุ่งนา บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 (ทางไปองค์การบริหารส่วนตำบลหันโจด) เพื่อทำการดับเพลิง สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ และได้ประสานให้ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยชาวบ้านเฝ้าระวังเหตุการณ์

สำหรับในพื้นที่ของบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 และบ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ได้ทำการดับเพลิง จนถึงเวลา 14.50 น.จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.และพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ร่วมกันดับเพลิงในครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้

ประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลดพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(7) และมาตรา 71 ที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี 2562 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/329 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ขอให้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2561/2562 ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/4 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

เจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่

1.นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2.จ่าเอกสฤษดิ์   แก้วนอก         เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.นายอนวัช   เพ็ชรวิเศษ          เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.นายสมพงศ์    สุจิตร              พนักงานขับรถ (ดับเพลิง)

5.นายประเสริฐ   เลิศภักดี         เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

6.นายมนัสชัย    โตอุตชนม์       เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน