พิธีบรรจุสรีระสังขาร หลวงปู่พระครูวิโรจน์ ธรรมคุณ (บุญตา ยโสธโร)

20181227_10153622320181227_111752220181227_10353320181227_10451620181227_10500720181227_11064420181227_11183920181227_11295220181227_112816วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561 คณะศิษยานุศิษย์และผู้ที่ให้การเคารพเลื่อมใสศรัทธาในหลวงปู่พระครูวิโรจน์ ธรรมคุณ (บุญตา ยโสธโร)  ได้ร่วมกันประกอบพิธีบรรจุสรีระสังขารหลวงปู่  การประกอบพิธีครั้งนี้เริ่มจากการกราบขอขมา  ท่ามกลางพระเถรานุเถระ  พิธีบรรจุสรีระสังขารหลวงปู่  ณ วัดชลธาร  บ้านโนนแต้  หมู่ที่ 5  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น โดยมี  คณะศิษยานุศิษย์และผู้ที่ให้การเคารพเลื่อมใสศรัทธาในหลวงปู่พระครูวิโรจน์ ธรรมคุณ  เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

ขอขอบคุณ ท่านพงศกร  อรรณนพพร  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอมตวิทยา  คณะศิษยานุศิษย์และผู้ที่ให้การเคารพเลื่อมใสศรัทธาในหลวงปู่พระครูวิโรจน์ ธรรมคุณ (บุญตา ยโสธโร) ทุกท่าน

ขอขอบคุณ อาจารย์ชนินทร์  คำเหนือ  (ป.ธ.6,น.ธ.เอก) ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 3  ที่ทำหน้าที่พิธีกร  ทำให้การประกอบพิธีในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

หลวงปู่พระครูวิโรจน์ ธรรมคุณ (บุญตา ยโสธโร)  ฉายา ยโสธโร  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง  เจ้าอาวาสวัดชลธาร  บ้านโนนแต้  หมู่ที่ 5  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ได้ถึงแก่มรณะภาพด้วยโรคปอดติดเชื้ดในกระแสเลือด  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561  และได้มีการแต่งตั้งให้  พระครูชลธารธรรมานุกูล  ฉายา  จก.กวโร  ซึ่งปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งในทางการปกครองคณะสงฆ์เป็น  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลธาร  ให้ดำรงตำแหน่ง   ผู้รักษาการแทน   เจ้าอาวาสวัดชลธาร  ตั้งแต่  วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2561  เป็นต้นไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หลวงปู่พระครูวิโรจน์ ธรรมคุณ

พิธีบรรจุสรีระสังขาร หลวงปู่พระครูวิโรจน์ ธรรมคุณ (บุญตา ยโสธโร) ชมคลิปทั้งหมดคลิก

…นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ถ่ายภาพ…

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน