การเข้าศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

อบต.โนนธาตุ-ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก-ทต.หนองอีบุตร45698161410171211วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00-16.00 น.กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองอีบุตร  อำเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน 30 คน  ได้เข้าศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองอีบุตร  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของกองทุนฯ  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/ประธานกองทุนฯ  นายบุญเลิศ  นิลละออง  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง (ที่ปรึกษากองทุน)  กำนันตำบลโนนธาตุ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (ผอ.รพสต.โนนธาตุ)  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน (ผอ.รพสต.บ้านโนนแต้)  คณะกรรมการกองทุนฯ  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองอีบุตร/ประธานกองทุนฯ  ท่านปลัดเทศบาล และคณะผู้ศึกษาดูงานทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานกองทุนสุขภาพตำบลโนนธาตุ (เทศบาลหนองอีบุตร) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ตอบรับการเข้าศึกษาดูงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองอีบุตร อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองอีบุตร อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การเข้าศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน