โครงการพัฒนาสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน ประจำปี 2561

123456789101112วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  เวลา 16.30 น. นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน ประจำปี 2561  มีกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเต้นแอโรบิคให้กับแกนนำ  จำนวน 50 คน  และมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  โดยจัดขึ้นที่ลานเอนกประสงค์  หน้าอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่ได้มอบเงินเป็นค่าใช้จ่าย จำนวน 3000 บาท (สามพันบาทถ้วน)  ขอขอบคุณ นายทวีศักดิ์  ชำกรม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (ผอ.รพ.สต.โนนธาตุ  เจ้าหน้าที่ทุกท่าน  และแกนนำทุกหมู่บ้านมา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน