การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

รัชกาลที่ 9อบต.โนนธาตุองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง  ซึ่งกำหนดการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง โดยได้ซักซ้อมการปฏิบัติดังนี้.-

625611013_๑๘๑๐๑๓_0122_025611013_๑๘๑๐๑๓_013120181013_๑๘๑๐๑๓_002020181013_๑๘๑๐๑๓_00291966521233120181013_๑๘๑๐๑๓_0035

1.กิจกรรมทำบุญตักบาตร  เวลา 07.00 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

2.การจัดกิจกรรวางพวงมาลาและถวายบังคม  เวลา 09.00 น.และกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง  และขอให้ทุกภาคส่วน มาลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ก่อนเวลา

3.พวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง พร้อมชื่อหน่วยงาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร

4.ขอให้ทุกภาคส่วน ทั้งชาย หญิง ซักซ้อมการถวายบังคมตรงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม โดยสามารถเข้าดูการฝึกซ้อมการถวายบังคมฯ ได้ใน YouTube “การซ้อมพิธีถวายบังคมตรงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี”

5.ก่อนเวลา 09.00 น.นายอำเภอหนองสองห้อง จะทำการซักซ้อมการถวายบังคมของผู้มาร่วมกิจกรรม

25611013_๑๘๑๐๑๓_006111111225611013_๑๘๑๐๑๓_005725611013_๑๘๑๐๑๓_00713211825611013_๑๘๑๐๑๓_004825611013_๑๘๑๐๑๓_0046S__6275083S__6291475S__629147644454446

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงขอเชิญคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยพร้อมเพรียงกัน

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ด่วนที่สุด ที่ ขก 1018/3921 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561 คลิกดาวน์โหลด

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน