ขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต

123พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงด้วย ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นวันออกพรรษา ซึ่งในช่วงนี้ถึงวันออกพรรษา ในพื้นที่จะมีการขายพลุ ประทัด และเล่นดอกไม้เพลิง ซึ่งการละเล่นดังกล่าว อาจเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญ  และเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้  จากสถิติที่ผ่านมา  จะมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ  อันเกิดจากการเล่นพลุ  ประทัด  ดอกไม้เพลิงเป็นประจำทุกปี  สาเหตุเกิดจากการดัดแปลงเพื่อให้เกิดเสียงดัง  มีการระเบิดที่รุนแรง  ถ้าเล่นในที่ชุมชน  จะทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ  หรือทำให้เกิดประกายไฟลุกลามบ้านเรือนได้  และ นายชุมพิชญ์  เดชะรัตน์  นายอำเภอหนองสองห้อง  ได้มอบนโยบายในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561 ห้ามจำหน่ายพลุ  ประทัด  ดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต และที่ผ่านมา ไม่เคยอนุญาตให้จำหน่ายพลุ  ประทัด ดอกไม้เพลิง แต่อย่างใด  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายพลุ  ประทัด  ดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ประกาศสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาตุ คลิกดาวน์โหลด

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน