การอบรมโครงการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการจังหวัด ในยุค 4.0

20180803_11585420180803_11151920180803_10005520180803_09133020180803_08532320180803_10580420180803_14171220180803_143650วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้ารับการอบรมโครงการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการจังหวัด ในยุค 4.0  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน ได้หลอมรวมความเป็นข้าราชการจังหวัดขอนแก่น  ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติราชการ  ระเบียบแบบแผนของทางการการ  อำนาจหน้าที่  ตลอดจนการพัฒนาระบบการทำงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน  การปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561  เวลา 08.30-16.45 น. ณ ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น

เอกสารประกอบการอบรม

การอบรมโครงการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการจังหวัดในยุค 4.0 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

คู่มือการประดับธงและผ้าระบายสำหรับงานเตรียมการรับเสด็จฯ คลิกดาวน์โหลด

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คลิกดาวน์โหลด

พระราชพิธี และ รัฐพิธี ตารางกำหนดพระราชพิธี-วันรัฐพิธี ประจำปี คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ ศาสนพิธีและมารยาทไทย คลิกดาวน์โหลด

การอบรมโครงการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการจังหวัดในยุค 4.0 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน