การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561

รัชกาลที่ 10วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2561 อำเภอหนองสองห้อง  ได้กำหนดจัดกิจกรรมตามมติของรัฐบาล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 นับเป็นมหามงคลยิ่งที่บรรดาข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า จักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกสวัสดิ์ของพสกนิกรชาวไทย รัฐบาลจึงได้มีมติเห็นชอบกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เชิญคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน