ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

34128679101113141516205วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561  เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดย นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอเชิญคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รพ.สต.โนนธาตุ รพ.สต.บ้านโนนแต้ และพี่น้องประชาชนชาวตำบลโนนธาตุ  ทุกหมู่บ้าน  เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ซึ่งศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหนองสองห้อง ได้จัดขึ้นตามแนวทางคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 9/2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561  ภายใต้แนวคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน ถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ สนามที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

การแต่งกาย

-ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  สวมเสื้อสีขาว

-นักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ นักศึกษาวิชาทหาร  เครื่องแบบตามสังกัด

-อส.ตร.  อส.สำรอง  อปพร.เครื่องแบบตามสังกัด

กำหนดการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 (26 มิถุนายน 2561) ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน