ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)

1220180308_13515520180308_14114420180308_14122820180308_14124520180308_14134420180308_141353วันที่ 8-20 มีนาคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง ได้จัด โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เพื่อให้บริการตรวจซ่อมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลทางการเกษตร และฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายได้ให้กับประชาชน เช่น การทำสบู่ การถักเชือก การจัดดอกไม้ในงานต่างๆ การจัดทำของที่ระลึก สำหรับวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรมอาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการออกให้บริการ

3333

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน