การรับมอบนโยบายจากนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย

1234วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายธานี ธัญญาโภชน์) ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น 2)

กำหนดการรับมอบนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายธานี ธัญญาโภชน์) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การรับมอบนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายธานี ธัญญาโภชน์) ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน