โครงการอบรมศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (ผ่อดีดี PODD) ตำบลโนนธาตุ

20180117_11430320180117_10101420180117_11145620180117_10100620180117_11500120180117_11503020180117_11510520180117_110403วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมตามโครงการอบรมศูนย์ปฏิบัติการระบบสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (ผ่อดีดี PODD) ตำบลโนนธาตุ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ขอขอบคุณคณะวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับอาสาสมัครผ่อดีดี PODD ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

2.อาสาสมัครผ่อดีดี PODD ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ สามารถใช้แอปพลิเคชั่นของระบบได้เป็นอย่างดี เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคระบาดในคน สัตว์และสิ่งแวดล้อมต่างๆ

3.เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นต้นแบบ เป็นศูนย์เรียนรู้และพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (ผ่อดีดี PODD) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วิทยากรในการฝึกอบรม

1.ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ  คำพา      นักวิจัยประจำโครงการ

2.สพ.ญ.จินดาวรรณ    สุวรรณชัย     สัตวแพทย์ประจำโครงการ

3.นายจุฬาวุฒิ   กุดหินนอก          สัตวบาลประจำโครงการ

คำกล่าวรายงาน-คำกล่าวเปิดงานโครงการอบรมศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (ผ่อดีดี PODD) ตำบลโนนธาตุ  อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

power point โครงการอบรมศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (ผ่อดีดี PODD) ตำบลโนนธาตุ  อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

โครงการอบรมศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (ผ่อดีดี PODD) ตำบลโนนธาตุ  อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล (ผ่อดีดี PODD) ตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน