การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

20180112_09414420180112_๑๘๐๑๑๓_002420180112_09550020180112_10054920180112_10070520180112_10130020180112_10140020180112_10212420180112_๑๘๐๑๑๓_0017_020180112_10225420180112_๑๘๐๑๑๓_003320180112_๑๘๐๑๑๓_0006วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ การจัดงานครั้งนี้ ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิด ขอขอบคุณหน่วยงาน ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้มอบขนม ของรางวัลให้กับเด็กมา ณ โอกาสนี้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เด็กมีระเบียบ มีวินัย ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง

2.เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3.เพื่อให้ผู้ปกครองและหน่วยงานในระดับท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก

กำหนดการจัดกิจกรรม

เวลา 08.00 น.   

-ผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน รวมตัวกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

เวลา 09.00 น.

-ประธานจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 

-ประธานในพิธีอ่านสารจากนายกรัฐมนตรีและกล่าวเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เวลา 09.30 น. 

-การแสดงกิจกรรมบนเวทีกลาง/การเล่นเกมส์

เวลา 11.00 น. 

-รับประทานอาหารตามซุ้มต่างๆ

เวลา 14.00 น. 

-มอบรางวัล/ประธานกล่าวปิดงาน

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุประจำปี 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน