พิธีรำบวงสรวงชุด”รำดอกคูณ เสียงแคน”ในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560

10153234679811วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายเชาว์ ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนางรำ ได้เข้าร่วมพิธีรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 220 ปี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ ขอขอบคุณข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนางรำทุกท่าน ที่ได้เสียสละเข้าร่วมพิธีมา ณ โอกาสนี้

พิธีรำบวงสรวงในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสียวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0031/34551 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 (ยกเลิก จังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 00310/33404 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560) คลิกดาวน์โหลด

การจัดกิจกรรมรำบวงสรวงชุด”รำดอกคูณ เสียงแคน”ในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง แนบหนังสือ จังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 00310/33404 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 คลิกดาวน์โหลด

พิธีรำบวงสรวงชุด”รำดอกคูณ เสียงแคน”ในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน