โครงการอบรม”การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561″

120171122_110812วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรม”การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561″เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการใช้ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 รับทราบนโยบายสำคัญของรัฐบาล เช่น โครงการบริหารจัดการขยะ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุนัขและแมว โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โครงการตลาดประชารัฐและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการอบรม

โครงการอบรม”การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561″อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรม”การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561″ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน