การประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 1/2560

IMG_0289S__3719386S__3719388S__3719389วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น2) โดยมี นายพรประเสริฐ ควรรณสุ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุม

ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 2ุ6 มกราคม 2560 โดยมี นายวิษณุ  เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  ได้มอบหมายให้ มท.เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค มท.แจ้งให้ทุกจังหวัดหมาได้เตรียมความพร้อม โดยพิจารณาคัดเลือกวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม  อาทิ วัดประจำจังหวัด/อำเภอ  หรือสถานที่ที่เป็นสัญญลักษณ์ของจังหวัด/อำเภอเพื่อเป็นสถานที่ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์ จังหวัด/อำเภอละ 1 แห่ง คลิกดาวน์โหลด

หัวข้อการประชุม

1.ประเด็นข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เพื่อซักซ้อมแนวทางอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย คลิกดาวน์โหลด

2.หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ คลิกดาวน์โหลด

3.้การแต่งตั้งคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

4.การจัดทำดอกไม้จันทน์ คลิกดาวน์โหลด

5.การปลูกดอกดาวเรือง คลิกดาวน์โหลด

การประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2560 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน