โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปี 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้องว่า จังหวัดขอนแก่น นำโดย นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จะออกปฏิบัติงานตามโครงการ  หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปี 2554 ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2554 (เปลี่ยนจากกำหนดเดิม วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2554) ณ บริเวณหน้าวัดอัมพวัน  บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

-กำหนดการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปี 2554 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปี 2554 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

-แผนที่เส้นทาง “โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” อำเภอหนองสองห้อง คลิกรายละเอียด 

-ประชาสัมพันธ์โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” คลิกรายละเอียด 1 คลิกรายละเอียด 2 

-สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นสาขาพลกำหนดออกหน่วยเคลื่อนที่บริการรับชำระภาษีรถยนต์-รถจักรยานยนต์ด้วยรถโมบาย (Mobile)ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2554 ท่านที่สนใจโปรดเตรียมหลักฐานไปในวันดังกล่าวด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

– การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานตามโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2554ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

-เช็คยอดส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”วันอังคารที่  23 สิงหาคม พ.ศ.2554 ณ บริเวณวัดอัมพวัน บ้านโนนธาตุ  หมู่ที่ 9 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

-บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอรับทุน จำนวน 20 ทุน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะมอบในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ”วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2554 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

-การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ร่วมกับ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง และส่วนราชการต่างๆ ทำการรณรงค์ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”วันอังคารที่  23  สิงหาคม พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด 

 -วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2554 นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้เป็นประธานเปิดโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”และร่วมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย100เปอร์เซ็นต์โดยมี นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ส่วนราชการต่างๆ  เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย คลิกรายละเอียด 

-ภารกิจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ตามโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ณ บริเวณวัดอัมพวัน บ้านโนนธาตุ  หมู่ที่ 9  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2554 คลิกดูรูปภาพ  ภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 1  ภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 2  ภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 3 ภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 4 ภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 5 

-ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะถนนลาดยางสายบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองเม็ก-หน้าโรงเรียนบ้านสำราญ ตำบลโนนธาตุ  สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นปัญหามานาน ทำให้ราษฎรที่สัญจรไปมาลำบากและได้รับความเดือดร้อน โดยท่านได้ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางแก้ไข ซึ่ง นายจารุวัฒน์ ศิริวัจนพร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ส.จ.เขตอำเภอหนองสองห้อง) รับว่า จะทำการประสานกับหน่วยงานและส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้นำบรรจุในแผน และดำเนินการในปีงบประมาณ 2555 มีคลิปสภาพถนนชำรุด  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

-ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก  องค์การบริหารส่วนตำบลหันโจด  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก อบต. พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 12 แห่ง  ที่ร่วมจัดสถานที่ และทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” คลิกรายละเอียด 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน