ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2554  และกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554 นั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้สนับสนุนการเลือกตั้งครั้งนี้  โดยจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อติดตั้งในพื้นที่ จำนวน 3 จุด  คลิกรายละเอียด 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน