แจ้งแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตจุดบั้งไฟ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง  ถึงแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตจุดบั้งไฟ  เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  กรณีการขออนุญาตจุดบั้งไฟ  จะต้องรายงานจังหวัดก่อนทำการจุดไม่น้อยกว่า 7 วัน  และอนุญาตให้จุดตามประเพณีเท่านั้น  เนื่องจากปัจจุบันได้มีการลักลอบทำการจุดบั้งไฟเพื่อเล่นการพนัน  โดยใช้ประเพณีบังหน้า  หรือมีบางแห่งไม่ได้รายงาน ทำให้เป็นอุปสรรคและเป็นอันตรายต่อการบินของนักบิน หรืออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน