การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ 2557 (7 วันอันตราย)

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับเทศกาลปีใหม่ 2557 ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความสุขของคนไทย ที่จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนจำนวนมากต่างรอคอยใจจดใจจ่อกับช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ เพียงเพื่อใช้เวลาแห่งการพักผ่อน นำพาครอบครัวและคนที่รักเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเอง ทั้งไปเยื่ยมญาติ หรือแม้กระทั่งการเดินทางไปท่องเที่ยวตางจังหวัด การที่ต่างครอบครัวเดินทางพร้อมกันกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากนี้ ปัญหาที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ย่อมเกิดขึ้นแน่นอนคือ ปัญหาการจราจรรวมทั้งเหตุแห่งการสูญเสีย นั่นก็คือ อุบัติเหตุ แม้จะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นก็ตามที

อุบัติเหตุปีใหม่ 25577 วันอันตราย 2557 สรุป 7 วันอันตรายปีใหม่ ตาย 366 ศพเจ็บ 3,345-เหตุเมาขับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://hilight.kapook.com/view/95666

 

 

1234 ในช่วง 7 วันอันตราย (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2556 – วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2557 รวม 7 วัน) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนบริเวณสามแยกหนองแวง (ทางเข้าองค์การบริการส่วนตำบลโนนธาตุ) และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 408/2556 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2556 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 คลิกดาวน์โหลด

 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557 จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2557 คลิกดาวน์โหลด

 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2556 – วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2557 รวม 7 วัน คลิกดาวน์โหลด

คำขวัญรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางทางถนน

ขับรถตั้งสติให้ดี อุบัติเหตุเพียงเสี้ยววินาที อาจสูญเสียโอกาสดีๆ ตลอดชีวิต

ตั้งสติก่อนสตาร์ท อย่าประมาททุกเส้นทาง คิดถึงครอบครัวบ้าง และคนรอบข้างของคุณเอง

ทุกชีวิตมีค่า อย่าจบปัญหาด้วยอุบัติเหตุ

สร้างจิตสำนึก ระลึกความปลอดภัย ใส่ใจกฎ ช่วยลดอุบัติเหตุ

ขับรถไม่ซิ่ง ไม่วิ่งย้อนศร ปฎิบัติตามกฎจราจร เอื้ออาทรเพื่อนร่วมทาง

ด้วยความปรารถนาดีจาก…องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน