Archive for มกราคม, 2021

ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ลาว เมียนมา และกัมพูชา

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นาย […]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เรื่อง  ราคาประเมิน […]

แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้ […]

โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

ด้วยอำเภอหนองสองห้อง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกั […]

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน