Archive for กันยายน, 2020

การอบรมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นาย […]

โครงการฝึกอบรมขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2563

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ […]

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน