Archive for พฤศจิกายน, 2019

การจัดกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 222 ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  น […]

การจัดทำเสวียนไม้ไผ่ลดปัญหาฝุ่นละออง (PM 2.5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  น […]

การซ้อมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 222 ปี ประจำปี 2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดกิจ […]

การจัดทำเสวียนไม้ไผ่ลดปัญหาฝุ่นละออง (PM 2.5)

ด้วย นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น […]

การลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  น […]

การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอประชาสัมพันธ์  เรื่อง  […]

การออกตรวจประเมินผลและเยี่ยมเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตอำเภอหนองสองห้อง

ตามคำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 190/2562 ลงวันที่ 30 กรกฎ […]

การรับมอบนโยบายจาก นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา  09.00 น. นายสันต์  กั […]

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน