Archive for กรกฎาคม, 2019

โครงการอบรมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาต […]

การกำจัดวัชพืช (ต้นกระจับ) บริเวณกุดพงโพด บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 (20 กรกฎาคม 2562)

วันที่  20 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ชาวบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบ […]

การประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2562 (19 กรกฎาคม 2562)

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ […]

โครงการโนนธาตุ ร่วมใจ รักษาน้ำใสทุกคูคลอง ประจำปี 2562 (18 กรกฎาคม 2562)

วันที่  18 กรกฎาคม พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธา […]

การกำจัดวัชพืช (ต้นกระจับ) บริเวณกุดพงโพด บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 (14 กรกฎาคม 2562)

วันที่  14 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ชาวบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบ […]

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับการจัดสรรเงิน […]

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-04 บ้านชาด หมู่ที่ 10 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 3

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้ […]

การบรรยายหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจิตอาสา 904

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น.ณ หอประชุมอำเภอห […]

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ […]

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน