Archive for พฤษภาคม 6th, 2019

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับการจัดสรรเงิน […]

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2562

วันที่ 1-10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธา […]

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน