Archive for เมษายน, 2019

โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 24-25 เมษายน พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธ […]

การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ […]

สาเหตุและวิธีการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

จากสภาพอากาศที่ร้อนระอุในช่วงนี้ทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายม […]

การทดสอบสมรรถนะพนักงานขับรถของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2562  เวลา 09.30 – 15.00 น. […]

การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดย  นายสันต์  กัมปนาวราว […]

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ […]

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ.2562 รวม 7 วัน องค์การบริหารส่ว […]

การรดน้ำขอพรนายอำเภอ (พ่อเมืองหนองสองห้อง)

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2562  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นาย […]

ระวังโรคที่มาพร้อมกับน้ำที่ไม่สะอาดช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2562

เทศกาลสงกรานต์ เป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่ยึดถือ […]

วันจักรี 6 เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันจักรี (Chakri Memorial Day) ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของ […]

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน