Archive for มีนาคม, 2019

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

วันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธา […]

โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2562  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโน […]

สร้างสรรค์ประเทศไทย พร้อมใจไปเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 – 17. […]

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) สำหรับพื้นที่สมัครใหม่ ปรจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายก […]

การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายก […]

กำหนดการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 จังหวัดขอนแก่น โดยกรมส่งเสริม […]

การดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 14.20 น.องค์การบริหารส่ว […]

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ปีการศึกษา 2562

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีความปร […]

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน