Archive for กุมภาพันธ์ 16th, 2019

การพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  […]

การศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธ […]

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 8,11-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบ […]

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน