Archive for ธันวาคม, 2018

พระราชดำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 20.00 น. สมเด็จพระเจ้าอ […]

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562

ด้วย วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561  ถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ […]

พิธีบรรจุสรีระสังขาร หลวงปู่พระครูวิโรจน์ ธรรมคุณ (บุญตา ยโสธโร)

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561 คณะศิษยานุศิษย์และผู้ที่ให้ก […]

โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ตำบลโนนธาตุ) รุ่นที่ 11

วันที่ 19 – 21 ธันวาคม พ.ศ.2561  นายสันต์  กัมปนา […]

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562

ด้วย วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561  ถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ […]

พิธีรดน้ำสรีระสังขาร หลวงปู่พระครูวิโรจน์ ธรรมคุณ (บุญตา ยโสธโร)

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2561 คณะศิษยานุศิษย์และผู้ที่ให้ก […]

โครงการส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอหนองสองห้อง

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นา […]

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและงานพัฒนาชุมชน

วันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2561  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  […]

การจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป  อำเภ […]

การประชุมวิชาการ”เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดืยวผ่อดีดี (PODD) : ผลสำเร็จ ความท้าทาย และบทบาทของภาคีเครือข่าย”

วันที่ 11-12 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00-16.30 น. นายสั […]

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน