Archive for พฤศจิกายน 8th, 2018

การเข้าศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00-16.00 น.กองทุนหล […]

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  […]

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน