Archive for พฤศจิกายน, 2018

การรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 221 ปี ประจำปี 2561

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธา […]

โครงการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล (เร่งด่วน 3 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นาย […]

การรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 221 ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธา […]

การเข้าศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00-16.00 น.กองทุนหล […]

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  […]

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ คนใหม่

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ป […]

โครงการพัฒนาสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน ประจำปี 2561

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  เวลา 16.30 น. นายสันต์  กั […]

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน