Archive for ตุลาคม, 2018

การประชุมประชาคม/ตรวจสอบพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภาวะฝนทิ้งช่วง อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห […]

วันออกพรรษา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11)

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) นายสัน […]

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายก […]

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภาวะฝนทิ้งช่วงอำเภอหนองสองห้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห […]

การประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)

วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30-16.30 น. กองทุนหลั […]

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสอง […]

ขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ด้วย ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นวันออกพรรษา ซึ่งใน […]

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน