Archive for the ‘ข่าวประชาสัมพันธ์’ Category

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ด้วย ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสม […]

การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2563

วันที่ 27-29 มกราคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธา […]

การประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563  เวลา 09.00-12.00 น. นายสันต์ […]

โครงการวันเด็กแห่งชาติและกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2563

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริห […]

การมอบนโยบายและกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายก […]

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายก […]

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสอง […]

การจัดกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 222 ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  น […]

การจัดทำเสวียนไม้ไผ่ลดปัญหาฝุ่นละออง (PM 2.5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  น […]

การซ้อมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 222 ปี ประจำปี 2562

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดกิจ […]

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน