โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างมาตรการทางสังคมหมู่บ้านชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด ป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560

123475689101112วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง ได้จัดโครงการ”ฝึกอบรมเสริมสร้างมาตรการทางสังคมหมู่บ้านชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด ป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการแสวงหาความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ลดปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม สร้างความเป็นระเบียบ ความสงบสุขให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง) จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยมี พันตำรวจโท สรภพ  หมื่นกันยา  รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  กล่าวรายงาน  และ นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม  ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการมา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ระหว่าง สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการฝึกอบรม โครงการอบรมเสริมสร้างมาตรการทางสังคมหมู่บ้านชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด ป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิดโครงการอบรม เสริมสร้างมาตรการทางสังคมหมู่บ้านชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด ป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

เกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างมาตรการทางสังคมหมู่บ้านชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด ป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560

เกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรม บ้านกอก หมู่ที่ 1

เกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรม บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2

เกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรม บ้านสว่าง หมู่ที่ 3

เกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรม บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

เกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรม บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5

เกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรม บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6

เกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรม บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7

เกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรม บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8

เกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรม บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9

เกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรม บ้านชาด หมู่ที่ 10

เกียรติบัตรผู้ที่ผ่านการอบรม บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11

โครงการอบรมเสริมสร้างมาตรการทางสังคมหมู่บ้านชุมชนสำนึกรักถิ่นเกิด ป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2560 อบต.โนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโนนธาตุ

IMG_3033IMG_3019IMG_3008IMG_3022IMG_3026IMG_3032IMG_3035IMG_3040วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง/คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโนนธาตุ ได้จัดกิจกรรมตามโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโนนธาตุ  เพื่อสร้างความรู้ ทักษะในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสตรีหมู่บ้าน/ตำบล  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน  สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน จำนวน 200 คน  มีการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโนนธาตุ  แทนชุดเดิมที่ครบวาระ  ในช่วงบ่ายมีการฝึกอบรมการทำไม้กวาดอีกด้วย  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดการอบรม  ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการมา ณ โอกาสนี้

คู่มือการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโนนธาตุ เภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโนนธาตุ เภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

การประชุมกำหนดผลลัพท์และกลยุทธ์ดำเนินการระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (PODD)

5234วันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมสัมมนาตาม โครงการ”การติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น” (PODD ผ่อดีดี) ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

ตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาตาม โครงการ”การติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น” (PODD ผ่อดีดี) คลิกดาวน์โหลดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ PODD (ผ่อดีดี) อบต.โนนธาตุ 1

โครงการ PODD (ผ่อดีดี) อบต.โนนธาตุ 2

โครงการ PODD (ผ่อดีดี) อบต.โนนธาตุ 3

โครงการ PODD (ผ่อดีดี) อบต.โนนธาตุ 4

โครงการ PODD (ผ่อดีดี) อบต.โนนธาตุ 5

1234

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นำโดย  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ต้อนรับ นายพาณิชทาโบราณ  ปศุสัตว์อำเภอหนองสองห้อง  และ อาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อประสานงาน โครงการ”การติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น” (PODD ผ่อดีดี) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่เล็กที่สุดที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณที่จะดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีตำแหน่งที่ตั้งของสำนักงานที่ใกล้ชิดกับชุมชน  มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ  ทำให้รับรู้สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว  ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที  จึงสามารถยับยั้งเหตุผิดปกติหรือโรคระบาดที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนได้อย่างดี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

ทีมงานจากคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ  คำพา  นักวิจัยโครงการ”การติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น” (PODD ผ่อดีดี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.สพ.ญ.แพรวพิรุณ  เลพล (ฝน) สัตวแพทย์โครงการ”การติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น” (PODD ผ่อดีดี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.นางสาวแสนน้ำผึ้ง  สมท้าว (แป้ง) สัตวบาลประจำโครงการ”การติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น” (PODD ผ่อดีดี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

องค์ประกอบสำคัญของระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี (PODD ผ่อดีดี)และผลสำเร็จ คลิกดาวน์โหลด

ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน (PODD ผ่อดีดี)จังหวัดขอนแก่น วิธีดำเนินงานสำหรับ อปท.คลิกดาวน์โหลด

คู่มือการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการชุดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ระดับตำบล อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ตัวอย่างเอกสารโครงการศูนย์ปฎิบัติการชุดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ระดับตำบล คลิกดาวน์โหลด

ข้อแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการติดตั้งระบบผ่อดีดี (PODD ผ่อดีดี) สำหรับ อปท. คลิกดาวน์โหลด

โครงการ”การติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น” (PODD ผ่อดีดี) ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

โครงการ“เยี่ยมญาติยามแลง แบ่งปันทุกข์ บำรุงสุข อำเภอหนองสองห้อง”

1235วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 17.30 น.นายพรประเสริฐ ควรรณสุ นายอำเภอหนองสองห้อง  พร้อมด้วย  ฝ่ายปกครอง  นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดย  นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ผู้ใหญ่บ้าน  ได้ออกเยี่ยมเยียนประชาชน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการ “เยี่ยมญาติยามแลง แบ่งปันทุกข์ บำรุงสุข อำเภอหนองสองห้อง”เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์  และได้ชี้แจงข้อราชการและนโยบายที่สำคัญ ในเรื่องการจัดการปัญหาขยะภายในชุมชน โดยการคัดแยกขยะที่ต้นทาง/ประชาสัมพันธ์ให้ร่วมกันสอดส่องและช่วยกันดูแลสถานที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและสถาบันหลักสำคัญของชาติ  รวมทั้งสถานที่ราชการ/เรื่องยาเสพติดภายในชุมชนและหมู่บ้าน/การน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต/การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บริจาคโลหิตในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง/การสร้างจังหวัดขอนแก่นให้เจริญจริง ๆ  โดยการขับเคลื่อนประชารัฐผ่านสื่อสัญลักษณ์ Dino และได้สอบถามเกี่ยวกับปัญหาการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน มีผู้มาร่วมรับฟัง ประกอบด้วย  ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญบ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คณะกรรมการหมู่บ้าน และพี่น้องประชาชน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่  ที่ร่วมโครงการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

โครงการเยี่ยมญาติยามแลง แบ่งปันทุกข์ บำรุงสุข อำเภอหนองสองห้อง ณ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ 22 สิงหาคม 2560 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลโนนธาตุ

IMG_2244วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในการประชุมเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลโนนธาตุ  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยมี  ตัวแทนของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 เข้าร่วมประชุม  ขอขอบคุณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมา ณ โอกาสนี้

ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชุม พ.ศ.2551  การจัดตั้งชุมชนและการจดแจ้งการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ตามมาตรา 5  แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551  โดยมีเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง  สามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน  รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ  สร้างระบบประชาธิปไตย และระบบธรรมาภิบาลสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  จึงได้จัดทำ ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการจดแจ้งการจัดตั้งชุมชน และการจดแจ้งการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551

วิทยากร/ผู้ประสานงาน

1.ผู้ใหญ่เขมริท  ขุนแก้ว   คณะกรรมการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน จังหวัดขอนแก่น

2.นายสุทธี  ปุราทะกา      ผู้ประสานงานสภาองค์กรชุมชน จังหวัดขอนแก่น

3.นางศิริวรรณ  สุภาพงษ์   ผู้ช่วยคณะกรรมการโซน 5

พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลโนนธาตุ (17 สิงหาคม 2560) ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

371222468139610S__21709042วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2560 อำเภอหนองสองห้อง  กำหนดจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560  ณ ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  เนื่องในศุภมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง  นับเป็นมหามงคลยิ่งที่บรรดาข้าราชการ  พนักงาน  รัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าจักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

กำหนดการจัดงาน

1.พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  เวลา 06.30 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

2.พิธีลงนามถวายพระพร  เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

3่.พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง พร้อมกับส่วนกลวงในเวลา 19.19 น.

การแต่งกาย

-ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ :  เครื่องแบบปกติขาว

-ประชาชน : สุภาพบุรุษ : เสื้อพระราชทานโทนสีฟ้าอ่อน  สุภาพสตรี : ชุดไทย ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนสีฟ้าอ่อน

-นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน : ชุดเครื่องแบบตามสังกัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  นำโดย  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

2123Picture1วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2560  ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  (นักเรียนทั้งหมด 86 คน) มีการจัดให้แสดงบนเวที  เต้นประกอบเพลงให้คุณแม่ชม  และจัดให้ลูกๆ มีโอกาสดราบคุณแม่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด  โดยมี  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กล่าวรายงาน  และ นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิด อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

1.เพื่อให้คุณแม่-ลูก  มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน

2.เพื่อให้ลูกๆ รู้จักหน้าที่ที่ควรปฏิบัติต่อคุณแม่-ครอบครัว

3.เพื่อให้คุณแม่มาเห็นความก้าวหน้าทางพัฒนาการของลูกๆ

คำกล่าวรายงาน-คำกล่าวเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (11 สิงหาคม 2560) ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

การตรวจประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

1234IMG_2070314863148731488วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560  เวลา 14.00-16.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นำโดย  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ได้รับการตรวจประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  ซึ่งเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) หนองสองห้อง  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี  ปีงบประมาณ 2560 เครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) หนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง  ให้เป็นศูนย์เด็กเล็กคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 6 ด้าน  ดำเนินการตรวจประเมินตามเกณฑ์กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

คณะกรรมการตรวจประเมิน

1.นางปัตฐา   จารีต   ประธานกรรมการ

2.นางวนิดา   สีหามาตย์    กรรมการ

3.นางสาวปัทมา   เนียนกระโทก    กรรมการ

4.นางจิณภัทร   โปร่งจิตร    กรรมการ

5.นางสาวพิชญยภรณ์   พิชัย     กรรมการ

6.นางสาวศศิธร   หิรัญอร      กรรมการ

หนังสือโรงพยาบาลหนองสองห้อง  ที่ 0032.313.09/ว 30  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง  แจ้งกำหนดการตรวจประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ คลิกดาวน์โหลด

มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข คลิกดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถอดบทเรียนการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี  ปีงบประมาณ 2560 เครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) หนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

การตรวจประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

การศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

14103241379วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  มีกำหนดเข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก ให้เห็นความสำคัญในบทบาทหน้าที่การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติหน้าที่ด้านวิชาการ  ธุรการ และปัจจัยอื่นที่จำเป็น  และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขององค์การบริการส่วนตำบลทรัพย์พระยา  ได้ศึกษาเรียนรู้จากเครือข่ายทางการที่ได้มาตรฐานในการจัดการศึกษาปฐมวัยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอขอบคุณคณะผู้ศึกษาดูงานทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

ตอบรับการเข้าศึกษาดูงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ คลิกดาวน์โหลด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ตั้ง 99  หมู่ที่ 9  ตำบลโนนธาตุอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 สถานที่จัดตั้งที่อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (หลังเก่า) ทำการเปิดรับสมัครเด็ก อายุ 2-5 ปี เขตบริการจำนวน 11 หมู่บ้านในตำบลโนนธาตุ เดิมมีผู้ปกครองนำเด็กมาสมัครเข้าเรียน จำนวน 35 คน แบ่งเป็นเด็กนักเรียนชายจำนวน 16 คน เด็กนักเรียนหญิง จำนวน 19 คน มีผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน ปัจจุบันมีนักเรียน 86 คน แบ่งเป็นเด็กนักเรียนชาย จำนวน 50 คน เด็กนักเรียนหญิง จำนวน 36 คน มีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 คน ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 1  คน แม่บ้าน 1 คน แม่ครัว 1 คน (ข้อมูล เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2560)

ประชาสัมพันธ์งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  คลิกดาวน์โหลด

power point นำเสนองานประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2560 ขนาดไฟล์ 53.7 MB (56,406,016 bytes) คลิกดาวน์โหลด

การศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

ขอขอบคุณ

12341123132วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560  คุณพ่อสันต์-คุณแม่ละออง  กัมปนาวราวรรณ  บ้านโนนธาตุ  หมู่ที่ 9  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ได้บริจาคเงิน  จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (รพ.สต.โนนธาตุ)  โดยมี  คุณทวีศักดิ์  ชำกรม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ  เป็นผูรับมอบ  เพื่อให้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปซื้อหินคลุกมาลงบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ซึ่งที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน จะเป็นโคลนตม  เป็นหลุมเป็นบ่อ  ทำให้พี่น้องประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการมาใช้บริการ  ซึ่งขณะนี้  คุณทวีศักดิ์  ชำกรม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปซื้อหินคลุกมาแก้ไขปัญหาแล้ว

ในนามของชาวตำบลโนนธาตุ  ขอขอบคุณทั้ง 2 ท่าน มา ณ โอกาสนี้  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ปกป้องคุ้มครองให้ท่านและครอบครัว มีความสุขความเจริญตลอดไป

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน