วันสตรีสากลอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2558

6345วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2558  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมงานเนื่องในวันสตรีสากลอำเภอหนองสองห้อง  ประจำปี 2558 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  โดยมี นางระเบียบรัตน์  พงษ์พานิช  อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิด  ในการจัดงานครั้งนี้  คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหนองสองห้อง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  ได้ร่วมกันจัดขึ้น  ดดยมีกลุ่มองค์กรเครือข่ายสตรีจากทุกตำบลและทุกหมู่บ้าน ๆ ละ 15 คน  จำนวน 137 หมู่บ้าน  รวมทั้งสิ้น 2,029 คน เข้าร่่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ประวัติความเป็นมาของ”วันสตรีสากล”

เกิดขึ้นจากกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้า รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พากันลุกฮือประท้วงให้นายจ้างเพิ่มค่าจ้าง และเรียกร้องสิทธิของพวกเธอ แต่สุดท้ายกลับมีผู้หญิงถึง 119 คนต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ ด้วยการที่มีคนลอบวางเพลิงเผาโรงงานที่พวกเธอนั่งชุมนุมกันอยู่ โดยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1857 (พ.ศ. 2400)

จากนั้นในปี ค.ศ.1907 (พ.ศ. 2450) กรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้าที่เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกาทนไม่ไหวต่อการเอารัด เอาเปรียบ กดขี่ ทารุณ ของนายจ้างที่ใช้งานพวกเธอเยี่ยงทาส เนื่องจากกรรมกรหญิงเหล่านี้ต้องทำงานหนักถึงวันละ 16-17 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด ไม่มีประกันการใช้แรงงานใดๆ เป็นผลให้เกิดความเจ็บป่วยล้มตายตามมาในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่กลับได้รับค่าแรงเพียงน้อยนิด และหากตั้งครรภ์ก็ถูกไล่ออก

ความอัดอั้นตันใจจึงทำให้ “คลาร่า เซทคิน” นักการเมืองสตรีสายแนวคิดสังคมนิยม ชาวเยอรมันตัดสินใจปลุกระดมเหล่ากรรมกรสตรีด้วยการนัดหยุดงานในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1907 พร้อมกับเรียกร้องให้นายจ้างลดเวลาการทำงานลงเหลือวันละ 8 ชั่วโมง อีกทั้งให้ปรับปรุงสวัสดิการทุกอย่าง และให้สตรีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งด้วย อย่างไรก็ตามแม้การเรียกร้องครั้งนี้ จะไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากมีแรงงานหญิงหลายร้อยคนถูกจับกุม แต่ก็ทำให้สตรีทั่วโลกสนับสนุนการกระทำของ “คลาร่า เซทคิน” และเป็นการจุดประกายให้สตรีทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงสิทธิของตัวเองมากขึ้น

ต่อมาในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1908 (พ.ศ. 2451) มีแรงงานหญิงกว่า 15,000 คน ร่วมเดินขบวนทั่วเมืองนิวยอร์ก เรียกร้องให้ยุติการใช้แรงงานเด็ก โดยมีคำขวัญการรณรงค์ว่า “ขนมปังกับดอกกุหลาบ” ซึ่งหมายถึงการได้รับอาหารที่พอเพียงพร้อมๆ กับคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเอง

จนกระทั่งในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1910 (พ.ศ. 2453) ความพยายามของกรรมกรสตรีกลุ่มนี้ก็ประสบผลสำเร็จ เมื่อมีตัวแทนสตรีจาก 17 ประเทศ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยมครั้งที่ 2 ณ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยในที่ประชุมได้ประกาศรับรองข้อเรียกร้องของบรรดากรรมกรสตรี ในระบบสาม 8 คือ ยอมให้ลดเวลาทำงานเหลือวันละ 8 ชั่วโมง ให้เวลาศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองอีก 8 ชั่วโมง และอีก 8 ชั่วโมงเป็นเวลาพักผ่อน พร้อมกันนี้ยังได้ปรับค่าแรงของแรงงานหญิงให้เท่าเทียมกับแรงงานชาย และยังมีการคุ้มครองสวัสดิการสตรีและแรงงานเด็กอีกด้วย ทั้งนี้ยังได้รับรองข้อเสนอของ “คลาร่า เซทคิน” ด้วยการกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปีเป็น วันสตรีสากล

วัตถุประสงค์

1.เพื่อร่วมรำลึกถึงผลงานของสตรีที่มุ่งมั่น  รักษาความเสมอภาค  ความยุติธรรมในสังคม

2.เพื่อให้องค์กรเครือข่ายสตรีทุกระดับ  มึความรู้-รัก-สามัคคี และกล้าแสดงออกในทางที่ดี

3.เพื่อส่งเสริมองค์กรสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นแกนหลักในการพัฒนาในทุกๆ ด้าน

 วันสตรีสากลอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4

วันมาฆบูชาวันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 (ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4) ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง และได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง โดย วัน มาฆบูชา 2558 ตรงกับวันพุธ 4 มีนาคม 2558 
ความหมายของวันมาฆบูชา
คำว่า “มาฆะ” นั้น เป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมาจากคำว่า “มาฆบุรณมี” หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3
การกำหนดวันมาฆบูชา
การกำหนดวันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 และมักตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม
ความสำคัญวันมาฆบูชาและประวัติวันมาฆบูชา
ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”
          ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่
1.วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
2.มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3.พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6
4.พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”
และ เพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการข้างต้น ทำให้วันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” ซึ่งคำว่า “จาตุรงคสันนิบาต” นี้ มีความหมายตามการแยกศัพท์คือ
จาตุร แปลว่า 4
องค์ แปลว่า ส่วน
สันนิบาต แปลว่า ประชุม
ดังนั้น “จาตุรงคสันนิบาต” จึงหมายความว่า “การประชุมด้วยองค์ 4″ นั่นเอง
ทั้งนี้วันมาฆบูชาถือว่าเป็นวันพระธรรม ขณะที่วันวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันพระพุทธ ส่วนวันอาสาฬหบูชา เป็นวันพระสงฆ์

หลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติในวันมาฆบูชา
หลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติคือ “โอวาทปาติโมกข์” ซึ่งเป็นหลักคำสอนสำคัญอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพื่อไปสู่ความหลุดพ้น หลักธรรมประกอบด้วย หลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6 ดังนี้
 หลักการ 3 คือหลักคำสอนที่ควรปฏิบัติ ได้แก่
1.การไม่ทำบาปทั้งปวง คือ การลด ละ เลิก ทำบาปทั้งปวง อันได้แก่ อกุศลกรรมบถ 10 ซึ่งเป็นทางแห่งความชั่ว 10 ประการที่เป็นความชั่วทางกาย (การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม) ทางวาจา (การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดเพ้อเจ้อ) และทางใจ (การอยากได้สมบัติของผู้อื่น การผูกพยาบาท และความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม)
2.การทำกุศลให้ถึงพร้อม คือ การทำความดีทุกอย่างตาม กุศลกรรมบถ 10 ทั้งความดีทางกาย (ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ประพฤติผิดในกาม) ความดีทางวาจา (ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดหยาบคาย ไม่พูดเพ้อเจ้อ) และความดีทางใจ (ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น มีความเมตตาปรารถนาดี มีความเข้าใจถูกต้องตามทำนองคลองธรรม)
3.การทำจิตใจให้ผ่องใส คือ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หลุดจากนิวรณ์ที่คอยขัดขวางจิตใจไม่ให้เข้าถึงความสงบ ได้แก่ ความพอใจในกาม, ความพยาบาท, ความหดหู่ท้อแท้, ความฟุ้งซ่าน และความลังเลสงสัย
  ซึ่งทั้ง 3 หลักการข้างต้น สามารถสรุปใจความสำคัญได้ว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์” นั่นเอง
 อุดมการณ์ 4 ได้แก่
1.ความอดทน อดกลั้น คือ ไม่ทำบาปทั้งกาย วาจา ใจ
2.ความไม่เบียดเบียน คือ งดเว้นจากการทำร้าย หรือ เบียดเบียนผู้อื่น
3.ความสงบ ได้แก่ การปฏิบัติตนให้สงบทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ
4.นิพพาน ได้แก่ การดับทุกข์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา
 วิธีการ 6 ได้แก่
1.ไม่ว่าร้าย คือ ไม่กล่าวให้ร้าย โจมตีใคร
2.ไม่ทำร้าย คือ การไม่เบียดเบียนผู้อื่น
3.สำรวมในปาติโมกข์ คือ เคารพระเบียบวินัย กฎกติกา ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม
4.รู้จักประมาณ คือ รู้จักความพอดีในการบริโภค รวมทั้งการใช้สอยสิ่งต่างๆ
5.อยู่ในสถานที่สงัด คือ อยู่ในสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
6.ฝึกหัดจิตใจให้สงบ คือ การฝึกหัดชำระจิตใจให้สงบ มีประสิทธิภาพที่ดี

ที่มา : http://hilight.kapook.com/view/20696

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In Place Recyling สาย ขก 2067 ช่วงสุดเขต บ้านหันโจด ตำบลหันโจด – บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

DSC03274DSC03273DSC03275DSC03276ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Para Cape Seal โดยวิธี Pavement In Place Recyling สาย ขก 2067 ช่วงสุดเขต บ้านหันโจด ตำบลหันโจด – บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ต.โนนธาตุ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด วงเงินราคากลาง 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิติบุคคล ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 800,000.- บาท
6. กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 15.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างเขตบ้านหันโจด ตำบลหันโจด – บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ต.โนนธาตุ
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 17 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง) เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 3,000.- บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) และกำหนดขายเอกสารสอบราคา/ยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ชั้น 2) ดูรายละเอียดได้ที่เวปไซต์ www.gprocurement.go.th, www.kknontat.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4345-6200-3 ในวันและเวลาราชการ อ่านรายละเอียดคลิก คลิกดาวน์โหลด

พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญวัดรัตนมงคล บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2

1235วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายเชาว์ ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ  จ่าเอกสฤษดิ์ แก้วนอก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญวัดรัตนมงคล บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

ด้วยทางวัดรัตนมงคล  ตลอดจนคณะกรรมการหมู่บ้าน  ชาวบ้านสำราญน้อย  หมู่ที่ 2 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ได้พร้อมใจกันดำเนินการก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ขึ้น  ขนาดกว้าง 12 เมตร  ยาว  25 เมตร  งบประมาณในการก่อสร้าง  จำนวน 3,800,000 บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยทางวัดพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านและชาวบ้าน  ได้กราบอาราธนาพระครูวิโรจน์ธรรมคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง  มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานฝ่านฆราวาส

กำหนดการพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญวัดรัตนมงคล

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

เวลา   07.00 น.    ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณร

เวลา   08.00 น.    รับเครื่องไทยทานจากผู้มีจิตศรัทธาหมู่บ้านต่างๆ

เวลา   09.30 น.    ประธานในพิธีเดินทางมาถึง

– ประกอบพิธีบวงสรวงเทวดา บูชาฤกษ์

– ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ฯลฯ

พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญวัตนมงคล บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 อ่านรายละเอียดคลิก

พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญวัตนมงคล บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดขอนแก่น ปี 2558

Picture1วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าประชุมเกี่ยวกับการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557-2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล

มติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2557 และ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
ได้กำหนดเป้าหมายการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 เพื่อกระตุ้น ระบบเศรษฐกิจของชาติ (โดยเฉพาะงบลงทุนซึ่งได้แก่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2558 รวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไป ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศฯ) ดังนี้
-ต้องก่อหนี้ผูกพันหรือ(ทำสัญญาแล้ว)ภายใน 31 มี.ค. 2558
-ต้องการเบิกจ่ายสิ้นไตรมาสที่ 2 ให้ได้
-งบลงทุน = 55%
-งบภาพรวม = 55%

การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายของรัฐบาล คลิกดาวน์โหลด

การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายของรัฐบาล ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการจัดเวทีสัญจรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโนนธาตุ ปี 2558

1234วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 สำนักงานพฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง, คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการจัดเวทีสัญจรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล ตำบลโนนธาตุ ปี 2558  เพื่อให้คณะกรรมการ/สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ตำบล  รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามารถบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสตรี  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.)  คณะกรรมการ/สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสตรีภายในหมู่บ้าน  จำนวน 160 คน  จัดขึ้น ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิด

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.อบต.โนนธาตุ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมา อบต.โนนธาตุองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยจ่ายจากงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ 2557 กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่ 16-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ชั้น 2)  โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้.-

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนธาตุ กำหนด ราคากลาง 199,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด
(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 34 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 103.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนธาตุ กำหนด ราคากลาง 52,000 บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด
(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนธาตุ กำหนด ราคากลาง 422,652 บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด
(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 186 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 744 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนธาตุ กำหนด ราคากลาง 371,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2558

1234วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว  โดยเน้นผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุุ  ครอบครัวยากจน  และประชาชนที่ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาว  ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยได้จัดซื้อผ้าห่มกันหนาว  จำนวน 430 ผืน  งบประมาณ 98,900 บาท

เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง  ว่า  จังหวัดขอนแก่น  ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว)  ในพื้นที่ 26 อำเภอ  198 ตำบล  2,331 หมู่บ้าน  ทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลเมืองทุกแห่ง  เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  จากการพยากรณ์อากาศประจำวันของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)  กรมอุตุนิยมวิทยา  จังหวัดขอนแก่นมีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส  เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2558  เป็นต้นมา  ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน  ทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรอาจจะได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก  และสถานการณ์ยังไม่ยุติ

ประกาศจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง  ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น กรณีภัยหนาว อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2558 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 23/2558 ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจำปี 2557-2558 คลิกดาวน์โหลด

รายงานสถานการณ์สาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย กระทรวงมหาดไทย (30 มกราคม 2558) ศูนย์อำนวยการสาธารณภัย คลิกดาวน์โหลด

การจัดซื้อเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรให้ทำได้ได้เท่าที่จ่ายจริง คนละไม่เกิน 240 บาท หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0406.3/ว130 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 คลิกดาวน์โหลด

 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดขอนแก่น

ประกาศภัยหนาว14องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง  ว่า  จังหวัดขอนแก่นได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว)  ในพื้นที่ 26 อำเภอ  198 ตำบล  2,331 หมู่บ้าน  ทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลเมืองทุกแห่ง  เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  จากการพยากรณ์อากาศประจำวันของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)  กรมอุตุนิยมวิทยา  จังหวัดขอนแก่นมีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส  เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2558  เป็นต้นมา  ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน  ทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรอาจจะได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก  และสถานการณ์ยังไม่ยุติ ประกอบด้วย

1.อำเภอภูผาม่าน                  จำนวน       5    ตำบล       42      หมู่บ้าน

2.อำเภอภูเวียง                      จำนวน      11   ตำบล     115      หมู่บ้าน

3.อำเภอชุมแพ                      จำนวน      12   ตำบล     135      หมู่บ้าน

4.อำเภอเวียงเก่า                   จำนวน        3   ตำบล       36      หมู่บ้าน

5.อำเภอหนองนาคำ             จำนวน        3   ตำบล        35      หมู่บ้าน

6.อำเภอสีชมพู                     จำนวน       10  ตำบล      115       หมู่บ้าน

7.อำเภอเมืองขอนแก่น         จำนวน       17  ตำบล      282       หมู่บ้าน

8.อำเภอบ้านฝาง                  จำนวน         7  ตำบล        75       หมู่บ้าน

9.อำเภออุบลรัตน์                 จำนวน         6  ตำบล        71       หมู่บ้าน

10.อำเภอน้ำพอง                 จำนวน        12  ตำบล     168       หมู่บ้าน

11.อำเภอกระนวน                จำนวน          9   ตำบล       98       หมู่บ้าน

12.อำเภอเขาสวนกวาง        จำนวน          5   ตำบล      56        หมู่บ้าน

13.อำเภอซำสูง                    จำนวน          5   ตำบล      35       หมู่บ้าน

14.อำเภอหนองเรือ              จำนวน         10  ตำบล     149      หมู่บ้าน

15.อำเภอพระยืน                  จำนวน           5   ตำบล      53      หมู่บ้าน

16.อำเภอมัญจาคีรี               จำนวน           8   ตำบล    118      หมู่บ้าน

17.อำเภอโคกโพธิ์ชัย           จำนวน           4   ตำบล      40     หมู่บ้าน

18.อำเภอชนบท                   จำนวน           8   ตำบล      80     หมู่บ้าน

19.อำเภอแวงใหญ่                จำนวน           5   ตำบล      52      หมู่บ้าน

20.อำเภอแวงน้อย                จำนวน           6   ตำบล      74      หมู่บ้าน

21.อำเภอบ้านไผ่                   จำนวน         10  ตำบล    110      หมู่บ้าน

22.อำเภอพล                         จำนวน        12   ตำบล    132      หมู่บ้าน

23.อำเภอหนองสองห้อง       จำนวน        12   ตำบล    137      หมู่บ้าน

24.อำเภอเปือยน้อย               จำนวน         4   ตำบล       32      หมู่บ้าน

25.อำเภอโนนศิลา                 จำนวน         5   ตำบล      46      หมู่บ้าน

26.อำเภอแฮด                       จำนวน         4   ตำบล       46      หมู่บ้าน

ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว  ปี 2557-2558 ต่อไป อ่านรายละเอียดประกาศ คลิกดาวน์โหลด

การประชุมเกี่ยวกับการจัดการขยะ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2558

1423วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการประชุมเกี่ยวกับการจัดการขยะ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2)  โดยมี  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในการประชุม

ตามที่ อำเภอหนองสองห้อง ได้รับแจ้งจากจังหวัดขอนแก่นว่า  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ได้เห็นชอบ Roadmap  การจัดการขยะและของเสียอันตรายตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  จังห่วัดขอนแก่น จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สนับสนุนนโยบายดังกล่าวรวม 5 ประเด็น ดังนี้

1.รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะและจัภาชนะรองรับให้เพียงพอ

2.จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะในที่สาธารณะต่างๆ ให้เพียงพอ

3.ดำเนินการรักษาความสะอาดตามถนนสายหลัก สายรอง ที่สาธารณะต่างๆ

4.กำจัดผักตบชวาตามลำห้วย  ลำคลอง  แม่น้ำ  เพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำ

5.รณรงค์ไม่ให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนทิ้งขยะในที่สาธารณะต่างๆ  และประสานขอความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดหรือในพื้นที่ช่วยรณรงค์ในการรักษาความสะอาดด้วย

สรุปผลการประชุม

ผลการประชุมสรุปได้ว่า  ให้มีการดำเนินการตามนโยบาย  โดยดำเนินการตามโครงการคัดแยกขยะและประกวดนวัตกรรมการคัดแยะขยะ  ประจำปี 2558  และ โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักและถนนในหมู่บ้าน  ให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินโครงการ โดยออกติดตามผลการดำเนินการทุกเดือน  มีการมอบเกียรติบัตรให้กับหมู่บ้านที่ชนะการประกวด  เน้นการสร้างจิตสำนึกของประชาชน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

การประชุมเกี่ยวกับการจัดการขยะ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน