การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลโนนธาตุ

IMG_2244วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในการประชุมเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลโนนธาตุ  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยมี  ตัวแทนของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 เข้าร่วมประชุม  ขอขอบคุณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมา ณ โอกาสนี้

ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชุม พ.ศ.2551  การจัดตั้งชุมชนและการจดแจ้งการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ตามมาตรา 5  แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551  โดยมีเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง  สามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน  รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ  สร้างระบบประชาธิปไตย และระบบธรรมาภิบาลสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  จึงได้จัดทำ ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ แบบการจดแจ้งการจัดตั้งชุมชน และการจดแจ้งการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551

วิทยากร/ผู้ประสานงาน

1.ผู้ใหญ่เขมริท  ขุนแก้ว   คณะกรรมการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน จังหวัดขอนแก่น

2.นายสุทธี  ปุราทะกา      ผู้ประสานงานสภาองค์กรชุมชน จังหวัดขอนแก่น

3.นางศิริวรรณ  สุภาพงษ์   ผู้ช่วยคณะกรรมการโซน 5

พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลโนนธาตุ (17 สิงหาคม 2560) ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

371222468139610S__21709042วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2560 อำเภอหนองสองห้อง  กำหนดจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560  ณ ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  เนื่องในศุภมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง  นับเป็นมหามงคลยิ่งที่บรรดาข้าราชการ  พนักงาน  รัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าจักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

กำหนดการจัดงาน

1.พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  เวลา 06.30 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

2.พิธีลงนามถวายพระพร  เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

3่.พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง พร้อมกับส่วนกลวงในเวลา 19.19 น.

การแต่งกาย

-ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ :  เครื่องแบบปกติขาว

-ประชาชน : สุภาพบุรุษ : เสื้อพระราชทานโทนสีฟ้าอ่อน  สุภาพสตรี : ชุดไทย ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนสีฟ้าอ่อน

-นักเรียน นักศึกษา สมาชิกหน่วยงาน องค์กรเอกชน : ชุดเครื่องแบบตามสังกัด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  นำโดย  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

2123Picture1วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2560  ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  (นักเรียนทั้งหมด 86 คน) มีการจัดให้แสดงบนเวที  เต้นประกอบเพลงให้คุณแม่ชม  และจัดให้ลูกๆ มีโอกาสดราบคุณแม่การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด  โดยมี  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กล่าวรายงาน  และ นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิด อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

1.เพื่อให้คุณแม่-ลูก  มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน

2.เพื่อให้ลูกๆ รู้จักหน้าที่ที่ควรปฏิบัติต่อคุณแม่-ครอบครัว

3.เพื่อให้คุณแม่มาเห็นความก้าวหน้าทางพัฒนาการของลูกๆ

คำกล่าวรายงาน-คำกล่าวเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (11 สิงหาคม 2560) ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

การตรวจประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

1234IMG_2070314863148731488วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560  เวลา 14.00-16.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นำโดย  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ได้รับการตรวจประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ  ซึ่งเครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) หนองสองห้อง  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี  ปีงบประมาณ 2560 เครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) หนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง  ให้เป็นศูนย์เด็กเล็กคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 6 ด้าน  ดำเนินการตรวจประเมินตามเกณฑ์กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

คณะกรรมการตรวจประเมิน

1.นางปัตฐา   จารีต   ประธานกรรมการ

2.นางวนิดา   สีหามาตย์    กรรมการ

3.นางสาวปัทมา   เนียนกระโทก    กรรมการ

4.นางจิณภัทร   โปร่งจิตร    กรรมการ

5.นางสาวพิชญยภรณ์   พิชัย     กรรมการ

6.นางสาวศศิธร   หิรัญอร      กรรมการ

หนังสือโรงพยาบาลหนองสองห้อง  ที่ 0032.313.09/ว 30  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง  แจ้งกำหนดการตรวจประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ คลิกดาวน์โหลด

มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข คลิกดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถอดบทเรียนการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี  ปีงบประมาณ 2560 เครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) หนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

การตรวจประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

การศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

14103241379วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  มีกำหนดเข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก ให้เห็นความสำคัญในบทบาทหน้าที่การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติหน้าที่ด้านวิชาการ  ธุรการ และปัจจัยอื่นที่จำเป็น  และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขององค์การบริการส่วนตำบลทรัพย์พระยา  ได้ศึกษาเรียนรู้จากเครือข่ายทางการที่ได้มาตรฐานในการจัดการศึกษาปฐมวัยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอขอบคุณคณะผู้ศึกษาดูงานทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

ตอบรับการเข้าศึกษาดูงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ คลิกดาวน์โหลด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ตั้ง 99  หมู่ที่ 9  ตำบลโนนธาตุอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 สถานที่จัดตั้งที่อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (หลังเก่า) ทำการเปิดรับสมัครเด็ก อายุ 2-5 ปี เขตบริการจำนวน 11 หมู่บ้านในตำบลโนนธาตุ เดิมมีผู้ปกครองนำเด็กมาสมัครเข้าเรียน จำนวน 35 คน แบ่งเป็นเด็กนักเรียนชายจำนวน 16 คน เด็กนักเรียนหญิง จำนวน 19 คน มีผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน ปัจจุบันมีนักเรียน 86 คน แบ่งเป็นเด็กนักเรียนชาย จำนวน 50 คน เด็กนักเรียนหญิง จำนวน 36 คน มีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 4 คน ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 1  คน แม่บ้าน 1 คน แม่ครัว 1 คน (ข้อมูล เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2560)

ประชาสัมพันธ์งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  คลิกดาวน์โหลด

power point นำเสนองานประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2560 ขนาดไฟล์ 53.7 MB (56,406,016 bytes) คลิกดาวน์โหลด

การศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

ขอขอบคุณ

12341123132วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560  คุณพ่อสันต์-คุณแม่ละออง  กัมปนาวราวรรณ  บ้านโนนธาตุ  หมู่ที่ 9  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ได้บริจาคเงิน  จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (รพ.สต.โนนธาตุ)  โดยมี  คุณทวีศักดิ์  ชำกรม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ  เป็นผูรับมอบ  เพื่อให้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปซื้อหินคลุกมาลงบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ซึ่งที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน จะเป็นโคลนตม  เป็นหลุมเป็นบ่อ  ทำให้พี่น้องประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการมาใช้บริการ  ซึ่งขณะนี้  คุณทวีศักดิ์  ชำกรม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปซื้อหินคลุกมาแก้ไขปัญหาแล้ว

ในนามของชาวตำบลโนนธาตุ  ขอขอบคุณทั้ง 2 ท่าน มา ณ โอกาสนี้  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ปกป้องคุ้มครองให้ท่านและครอบครัว มีความสุขความเจริญตลอดไป

โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2560

145761112916191721วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นำโดย  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พระคุณเจ้าจากวัดสำราญจิต บ้านสำราญ  หมู่ที่ 4  พระคุณเจ้า จากวัดรัตนมงคล บ้านสำราญน้อย  หมู่ที่ 2  พร้อมด้วยชาวบ้าน บ้านสำราญ  หมู่ที่ 4 และบ้านสำราญน้อย  หมู่ที่ 2 ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2560 บริเวณรอบหนองแสงสาธารณประโยชน์ บ้านสำราญ  หมู่ที่ 4 (หนองแสงสาธารณประโยชน์  เนื้อที่ 86 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา คลิกดาวน์โหลด)  โดยทำการปลูกต้นคูณ  จำนวน 200 ต้น  ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการมา ณ โอกาสนี้  และขอขอบคุณท่าน นายกสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่ได้สนับสนุนค่าอาหาร ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,000 บาท

โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2560 ชมภาพทั้งหมด คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2คลิกดาวน์โหลด 3คลิกดาวน์โหลด 4  คลิกดาวน์โหลด 5

พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย อำเภอหนองสองห้อง

18S__6209545S__6209547S__12296202342วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.45 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้เชิญถุงยังชีพพระราชทานมามอบให้กับประชาชน มามอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย 170 ถุง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเหล่ากาชาด 330 ถุง ธกส.สาขาหนองสองห้องและหนองเม็ก 100 ถุง ที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง ส่งผลให้ท่วมพื้นที่ รวม 12 ตำบล 113 หมู่บ้าน 2,850 ครัวเรือน 8,480 คน น้ำท่วมพื้นที่นาข้าว 30,800 ไร่ บ่อปลา 1,217 บ่อ ถนนสายทางหลวงชนบท หมายเลข 3020 หนองสองห้อง –บ้านไผ่และหนองสองห้อง – นาเชือก จำนวน 2 สาย และถนนเชื่อมต่อหมู่บ้าน เส้นทางลำเรียงผลิตผลทางการเกษตร 107 สาย คันคูกั้นน้ำลำห้วย 28 แห่ง โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

หนังสือ อำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/1981 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย อำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

โครงการ”การติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว จังหวัดขอนแก่น”

1234วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นำโดย  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ต้อนรับ นายพาณิชทาโบราณ  ปศุสัตว์อำเภอหนองสองห้อง  และ อาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อประสานงาน โครงการ”การติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น” (PODD ผ่อดีดี) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่เล็กที่สุดที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณที่จะดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีตำแหน่งที่ตั้งของสำนักงานที่ใกล้ชิดกับชุมชน  มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ  ทำให้รับรู้สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว  ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที  จึงสามารถยับยั้งเหตุผิดปกติหรือโรคระบาดที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนได้อย่างดี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

ทีมงานจากคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ  คำพา  นักวิจัยโครงการ”การติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น” (PODD ผ่อดีดี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.สพ.ญ.แพรวพิรุณ  เลพล (ฝน) สัตวแพทย์โครงการ”การติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น” (PODD ผ่อดีดี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.นางสาวแสนน้ำผึ้ง  สมท้าว (แป้ง) สัตวบาลประจำโครงการ”การติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น” (PODD ผ่อดีดี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

องค์ประกอบสำคัญของระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี (PODD ผ่อดีดี)และผลสำเร็จ คลิกดาวน์โหลด

ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน (PODD ผ่อดีดี)จังหวัดขอนแก่น วิธีดำเนินงานสำหรับ อปท.คลิกดาวน์โหลด

คู่มือการจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการชุดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ระดับตำบล อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ตัวอย่างเอกสารโครงการศูนย์ปฎิบัติการชุดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ระดับตำบล คลิกดาวน์โหลด

ข้อแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการติดตั้งระบบผ่อดีดี (PODD ผ่อดีดี) สำหรับ อปท. คลิกดาวน์โหลด

โครงการ”การติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน จังหวัดขอนแก่น” (PODD ผ่อดีดี) ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

โครงการ “สานสัมพันธ์ สายใยรักผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์”

สานสัมพันธ์สายใยรักผู้พิการวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ร่วมกับ ชมรมผู้พิการ และ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดอบรมตามโครงการ“สานสัมพันธ์ สายใยรักผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์” ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

หลักการและเหตุผล

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ, ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ ในชุมชนเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ โดยมีญาติหรือผู้ดูแลคนในชุมชนมีส่วนร่วม เนื่องจากความพิการทางร่างกาย ความสูงวัย การเจ็บป่วยทางกายและทางจิตส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทำให้ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ ไม่สามารถดำรงชีวิตได้เทียบเท่าคนปกติ ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์ทำให้ขาดการดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการ, ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ รวมไปถึงเป็นภาระต่อญาติหรือผู้ดูแล

ในเขตความรับผิดชอบบริการด้านสาธารณสุขของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุมีจำนวนหมู่บ้าน ทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้าน ซึ่งการดำเนินงานในด้านการดูแลผู้พิการ, ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ ยังขาดความต่อเนื่องรวมไปถึงความครอบคลุมในการดูแลผู้พิการ, ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ ยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ดังนั้นเพื่อให้การดูแลผู้พิการ, ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ อย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืนผู้พิการ, ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ แกนนำ อสม. ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ, ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ ต้องได้รับการดูแลตลอดจนเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการ, ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ ในชุมชนให้ดีขึ้นและครอบคลุมทุกพื้นที่ของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงได้ร่วมมือกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ จัดทำโครงการ “สานสัมพันธ์ สายใยรักผู้พิการ, ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์” ขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นี้ เพื่อให้ญาติและอาสาสมัครหมู่บ้านสามารถดูแลและช่วยเหลือกันเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยญาติหรือผู้ดูแล

๒. เพื่อให้ญาติหรือผู้ดูแลมีความรู้และทักษะในการดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ, ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์

๓. เพื่อให้ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ และญาติความรู้ในสิทธิของผู้พิการ, ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ และสามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้

๔. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ, ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ ในชุมชน

เป้าหมาย

๑. ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ ในเขตพื้นที่ตำบลโนนธาตุ จำนวน ๑๒๖ คน

สถานที่ดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

 ระยะเวลาดำเนินการ

มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๐

วิธีการดำเนินงาน

๑. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ

๒. ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ

๓. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รพ. รพ.สต.เพื่อให้ความรู้ในเรื่อง

๓.๑ สิทธิประโยชน์ของคนพิการ, ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ ในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

๓.๒ สิทธิประโยชน์ของคนพิการในการจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์

๓.๓ ช่วยเหลือดูแลผู้พิการ, ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ การฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้น

๔. คณะกรรมการกองทุนออกติดตามเยี่ยมบ้านคนพิการ, ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ ที่ไม่มีผู้ดูแลหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

๕. สรุป/ประเมินผลโครงการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

งบประมาณ

เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ปี ๒๕๖๐ (หมวด ๓ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์เด็กเล็ก ผู้สูงอาย ผู้พิการ ) ดังรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

  • ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าประชุม จำนวน ๑๒๖  คน x ๗๕ บาท = ๙,๔๕๐ บาท
  • ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๒๖ คน x ๒๕ x ๒ คาบ=๖,๓๐๐ บาท
  • ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน ๓ ชม.ๆ ละ ๖๐๐ บาท = ๑,๘๐๐ บาท
  • ค่าเอกสารในการอบรม  จำนวน ๑๒๖ ชุดๆละ ๓๐ บาท = ๓,๗๘๐ บาท
  • ค่าป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้ายๆ ละ ๕๐๐ บาท = ๕๐๐ บาท
  • ค่าวัสดุในการอบรม  จำนวน ๔ รายการ = ๓,๐๗๐ บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๔,๙๐๐  บาท ( สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน )
  • (หมายเหตุ:รายการทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจร้อยละ ๘๕

๒. ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ มีความพึงพอใจร้อยละ ๘๕

วิทยากรในการฝึกอบรม

พญ.ศศิวิมล  พงษ์สุพจน์  จากโรงพยาบาลหนองสองห้อง

power point “โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์” โดย…พญ.ศศิวิมล  พงษ์สุพจน์  อ่านรายละเอียด โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุการดูแลผู้พิการ การดูแลผู้ป่วยเอดส์

โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเอดส์ ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน